location redirect
Izaberite državu:
Izaberite jezik:

Standardiziran i kvalitetan sadržaj

Većina web trgovina nudi opcije pretraživanja proizvoda, usporedbu proizvoda i online savjetnike koji pomažu potrošačima i profesionalnim kupcima da odaberu proizvode koji zadovoljavaju njihove specifične potrebe. Uz standardizirane značajke proizvoda, podaci se mogu koristiti kao kriteriji odabira, što omogućuje analiziranje proizvoda. Kako bi se zadovoljile potrebe standardizacije najsuvremenijih web trgovina, Icecat urednici i inženjeri pretvaraju nestandardizirane podatke o proizvodima u potpuno standardizirane Open Icecat podatakovne tablice.

Na primjer, za svojstvo visine mogu se koristiti samo brojevi i mjerna jedinica (npr. cm ili inči).

Nerealno je očekivati od partnera da oni sami standardiziraju proizvod. Icecat je već transformirao neobražene informacije o proizvodima od 32883 proizvođača u potpuno standardizirane podatke. Icecat baza sadrži milijune razvrstanih podatkovnih tablica.

Koje napore Icecat ulaže u standardizaciju podataka?
  • IIdentifikacija proizvoda
  • Razvrstavanje proizvoda(npr., ispravljanje imena proizvođača, svrstavanje u odgovarajuću proizvodnu kategoriju)
  • Standardizacija svojstava (njihova imena)
  • Ispravni sadržaj
  • Mogućnosti naprednog pretraživanja (svojstva koja se mogu pretraživati)
  • Standardizacija informacija o proizvodu istovjetne vrijednosti značajki
  • Normalizacija informacija o proizvodu Mapiranje proizvoda i brendova
  • Pronalazak proizvoda Tražilica za partnere