location redirect
Wybierz państwo:
Wybierz język:

Full Icecat

Kompletne Pokrycie Kontentu dla Twojego portfolio

Full Icecat zawiera bogate informacje o produktach od ponad 337687 marek w jednym standardowym formacie, który umożliwia łatwą kategoryzację, filtrowanie, wyszukiwanie i porównywanie produktów. Oryginalne, nie standardowe informacje produktowe są opracowywane w sposób, który można wykorzystać w katalogach elektronicznych i są dostarczane w strukturalizowanej formie.

Full Icecat gwarantuje wysokie pokrycie portfolia dystrybutorów i szybkie dostarczenie dokładnych, pełnych i bogatych medialnie informacji w różnych kategoriach. Full Icecat odznacza się wysokim pokryciem produktów technologicznych i wspiera więcej języków niż jakiekolwiek inne źródło arkuszy produktowych. Full Icecat obniża nakłady na informacje produktowe, optymalizuje jakość treści o produktach i zwiększa kurs przeliczeniowy i jakość procesu zakupów między końcowymi użytkownikami.

Full Icecat oferuje bardzo elastyczny proces tworzenia danych i możliwość ekspansji do kolejnych segmentów produktów z wysokim standardem jakości, lokalnymi wersjami i spójną strukturą.

Bogate formy multimedialne sponsorujących Open Icecat marek zamieszczone sa także w Full Icecat. Icecat zbiera wszelkie bogate dane multimedialne jeśli ich właściciele posiadają niezbędne dokumenty licencyjne.
  • Content bogaty w informacje Profesjonalne dane contentowe, w wielu językach, z w pełni zstandaryzowanymi, bogatymi specyfikacjami oraz dodatkowymi elementami multimedialnymi.
  • Międzynarodowy Standard Wspierając międzynarodowe standardy takie jak UNSPSC lub GTIN (EAN/UPC), Icecat tworzy łatwe do zintegrowania międzynarodowe katalogi.
  • Profesjonalne Wyszukiwanie&Porównywanie&Filtrowanie W pełni standaryzowane cechy i wartości pozwalają konsumentom na dopracowane wyszukiwanie, aktualne filtrowanie i porównywanie produktów.
  • Cross-Selling (Opcje i Alternatywy) Bogate w treść i logiczne relacje cross-sell pozwalają konsumentowi na zrealizowanie dodatkowych potrzeb.