location redirect
Wybierz państwo:
Wybierz język:

Najczęściej zadawane pytania(FAQs)

Open Icecat - Syndykator Contentu

Standaryzacja danych

Wielojęzyczny

Sprzedaż produktów dodatkowych i oferty droższych produktów

Multimedia

Wywiad marketingowy

Generowanie przekierowań (Hatch)

Open Icecat - Syndykator Contentu

1. W jaki sposób mogę zamieścić content moich produktów w bazie Icecat?

Istnieją 2 sposoby by dodać/opisać produkt do bazy ICEcat:
  • Import manualny: arkusz dokumentacyjny produktu zostanie opisany manualnie przez edytora ICEcat. Dane mogą być w formacie Excel, Word, PDF i linki do stron internetowych, tak długo jak Icecat otrzyma niezbędne dane.
    (Polecamy te metody klientom którzy mają mniej niż 500 produktów w swoim portfolio)
  • Import automatyczny: Interfejs XML pomiędzy CMS producenta i CMS Icecat by importować wszystkie dane produktów automatycznie.

2. Czy producenci także mają bezpośredni dostęp do bazy danych Icecat by dodawać/ zmieniać ich dane?

Tak, tylko zarejestrowani producenci otrzymują login do Icecat PIM (Product Information Management system). To pozwala producentom dodać lub zmienić dane dotyczące produktów. Zostanie Państwu zapewniony edytor manualny.

3. Jak producenci mogą sprawdzić opisane produkty?

Współpracujacy producenci zostana automatycznie, mailowo powiadomieni jeśli nastąpią zmiany w opisie ich produktu lub produkt zostanie opisany w bazie Icecat. Ten mail zawiera bezpośredni link do opisanego w bazie Icecat produktu. Producenci mają możliwość sprawdzić/zmienić/zatwierdzić opis produktu.

4. Jako producent, nie chcę by Icecat udostępniał zdjęcia prawnie należące do mnie. Czy mogę tego uniknąć?

Według standardów prawnych Stanów Zjednoczonych, klauzula dotycząca użytkowania dotyczy wszystkich państw. Jednak środowisko prawne jest różne w zalezności od kraju. W niektórych przypadkach ograniaczenia dotzyczące odsprzedawcówproduktów, może zostać zinterpretowane jako naruszenie prawne.
https://www.copyright.gov/fls/fl102.html
W skrócie, polityka użytkowania jest rozumiana w sposób nastepuuący::
-Wartość komercyjna obrazu/zdjęcia jest równa zeru ze względu na to, że producenci nie mają praw do publikacji
- Celem reklamy jest promocja przedstawionych produktówd
- Producenci publikują zdjęcia produktów na publicznej pfatformie (domenie), skąd zdjęcia te mogą być dostepne do pobrania
- Ponowne użycie zdjęć produktów przez Icecat (w celach promocji produktów producentów) zostanie rozważona w prawach autorskich.

5. Jak szybko umieszczane są opisy nowych produktów?

Przy użyciu metody ręcznej: w ciągu 1 dnia roboczego.
Przy użyciu metody automatycznej: tak szybko jak producent dodał zaktualizowany content do kanału XML.

6. Moja marka nie uczestniczy w Open Icecat lecz widzę moje produkty opisane na www.icecat.biz. Czy to oznacza, że mój content produktowy będzie dystrybuowany przez Open Icecat?

Nie, Twój content może zostać opisany w bazie Icecat lecz nie będzie on darmowy dla dziesiątek tysięcy partnerów handlowych korzystających z Open Icecat. Twój content będzie jedynie opisany dla subskrybujących partnerów (setki partnerów handlowych w kanale dystrybucji online). Po przystąpieniu do Icecat, opis Twoich produktów będzie także automatycznie dystrybuowany do tysięcy naszych klientów. Prosimy o kontakt z Account Managerem celem przedyskutowania możliwości.

7. Czy jest możliwe by wykluczyć pewnych partnerów w kanale sprzedaży z contentu produktu w Open Icecat?

Tak, poprzez uczestnictwo w Open Icecat, producenci z łatwością mogą kontrolować kto może, a kto nie może mieć dostęp do contentu ich produktów.

8. Jeśli produkt jest nieaktywny to czy jego arkusz dokumentacyjny jest kasowany z bazy?

Nie, Icecat nie zarządza portfolio partnerów w online kanale sprzedaży. Codziennie, partnerzy handlowi pobierają pliki z danymi od preferowanych dystrybutorów. Pobrany plik zawiera: portfolio (kod artykułu) dystrybutora, zapas na każdy kod artykułu, koszt zakupu każdego artykułu (po kodzie). To właśniew te pliki z danymi wpływają na portfolio partnerów w kanale sprzedaży online. Partnerzy handlowi importuja tylko te arkusze dokumentacyjne produktów, z Open Icecat, które znajdują się na liście ich sklepu. Ponadto, w przypadku, gdy produkt jest już nieaktywny, dystrybutor nie umieszcza kodu EOL produktu w pliku importowanym przez partnerów. W takim przypadku, partnerzy handlowi nie importuja arkuszy dokumentacyjnych EOL, ponieważ produkt EOL nie znajduje się już w ich portfolio.

9. Produkt nie jest już dostępny lecz nadal mogę zobaczyć, że partnerzy w kanale sprzedaży oferują ten produkt. Jak to jest możliwe?

W większości przypadków oznacza to, że dystrybutor wciąż posiada zapasy. W takiej sytuacji dystrybutor umieszcza EOL produkt w danych, tak długo jak posiada towar. Możliwe jest także, że dystrybutor zaniedbał monitorowanie EOL produktu w jego bazie danych. W tym przypadku producent powinien powiadomić o tym dystrybutora.

10. Jak mogę zobaczyć którzy dystybutorzy nadal oferują produkty EOL?

Producenci należący do Open Icecat mają dostęp do Icecat PIM (Product Information Management) system). Poprzez PIM producenci mogą wybrać kod EOL danego produktu i zobaczyć , którzy dystrybutorzy wciąż oferują produkty EOL.

11. Czy Icecat może pomóc mi z wejściem na nowy rynek lub do nowego kraju?

Tak, z uwagii na kontakt z tysiącami partnerów w kanale sprzedaży online na świecie, pomagamy producentom w ich działaniach zarówno marketingowych jak sprzedażowych. Wpływamy także na wzrost świadomości marki online oraz rozwój nowych kanałów ( sprzedawców online oraz dystrybitorów).

12. Czy Icecat dystrybuuje także informacj o cenach do partnerów w online kanale sprzedaży?

Nie, Icecat nie dostarcza informacji o cenach partnerom w kanale sprzedaży online. Icecat dostarcza bogaty opis produktów. Partnerzy - sprzedawcy online otrzymują informacje o cenach bezpośrednio od swoich dystrybutorów lub producentów.

13. Zauważyłem informacje o cenach na www.icecat.biz. Co to jest?

www.icecat.biz to także porównywarka cenowa. Wszystkie widoczne ceny są zamieszczane przez partnerów handlowych. Icecat nie ma wpływu na te ceny. Partnerzy handlowi otrzymują ceny od dystrybutorów, nie od Icecat. Mają oni możliwość aktualizacji swoich ofert, w tym cen, na stronie Icecat. Jest to całkowicie bezpłatna usługa dla Twoich partnerów handlowych. Wszystkie przekierowania, które zyskują dzięki porównywarce cenowej Icecat.biz są darmowe.

Standaryzacja danych

1. Istnieje wiele struktur danych dostępnych na rynku, jaki standard wykorzystuje Icecat?

Model danych Icecat jest stworzony według struktur kategorii UNSPSC. Dla wszystkich informacji (cech i wartości), producenci i sprzedawcy przewodzą w budowaniu struktur danych.

2. Czy Icecat dystrybuuje także oryginalne specyfikacje producentów (poza standaryzowanymi danymi)?

Tak, Icecat także dystrybuuje oryginalne specyfikacje producentów by Twoi partnerzy w kanale sprzedaży online mogli używać/ importować oryginalnych danych. Większość dostawców contentu nie implikuje oryginalnych specyfikacji producentów.

3. Jako producent, sprzedaję produkty, które nie znajdują się na www.icecat.biz. Czy oznacza to, że Icecat nie wspiera tych kategorii produktowych?

Nie, model danych Icecat jest elastyczny i odpowiedni do wielobranżowych segmentów biznesowych. Skontaktuj się ze swoim account managerem w celu uzyskania więcej informacji.

Wielojęzyczny

1. Dla mojej marki, dostępny jest jedynie tekst marketingowy w języku angielskim. Czy Icecat oferuje także tłumaczenia?

W naszej firmie, Icecat, zatrudnieni są native speakerzy, którzy zatroszczą się o podstawowe tłumaczenia tekstów marketingowych. Proszę, skontaktuj się z swoim Managerem regionalnym by przedyskutować powyższą możliwość.

2. Jeśli moja marka współpracuje z Open Icecat, czy content moich produktów zostanie automatycznie przetłumaczony na 33 języki?

Częściowo, jedynie specyfikacje (cechy i liczby) będą automatycznie tłumaczone na ponad 50 wspieranych języków. Tekst marketingowy tłumaczony będzie jedynie na wybrane języki. Bardzo często posiadamy wielojęzyczny tekst marketingowy, jeśli dostępny jest na stronie producenta.

3. Chciałbym rozszerzyć istniejacy kontrakt o dodatkowe języki. Czy muszę utworzyć nowy kontrakt?

Nie, aneks do aktualnego kontraktu jest wystarczający.

Sprzedaż produktów dodatkowych i oferty droższych produktów

1. Jak producenci informują Icecat o ich preferowanych produktach corss-sell?

By zarządzać cross-selling, producenci w prosty sposób wypełniają nasz przyjazny dla użytkownika formularz cross-sell. Następnie wysyłają uzupełniony formularz cross-sell do Icecat, który automatycznie uwzględnia naniesione szeczgóły w bazie danych Icecat. Przed zamieszczeniem szczegółów cross-sell na stronie, wszystkie elementy sprawdzane sprawdzane są w końcowej fazie. Pozwala to na zapewnienie logiczności możliwości cross-sell.

2. Jak często producent może przesłać listę cross-sell?

Nie mamy ograniczeń w częstotliwości przesyłania nowych list cross-sell. Zazwyczaj, producenci przesyłają zaktualizowane listy cross-sell kwartalnie.

3. Utworzyłem swój selektor włączając w niego zróżnicowanie powiązane elementy (np. Kingston Memory selektor). Czy istnieje możliwość zintegrowania tych elementów z bazą danych Icecat?

Tak, Icecat doradza producentom by integrować produkty podobne do bazy danych Icecat, gdyż zwiększa to widoczność online marki.

4. Jak mogę otrzymać szablon cross-sell?

Prosimy skontaktować się z swoim account managerem w Icecat.

Multimedia

1. Czy Icecat tworzy także wideo produktów, animacje, podgląd 3D/360 stopni itp.?

Nie, bogate treści multimedialne muszą być dostarczone przez producentów.

2. Czy Icecat posiada wideo produktu w wielu językach?

Tak, Icecat wspiera wideo produktów w wielu językach. Dystrybucja wielojęzycznych wideo zależy od typu użytkowania: URL lub XML. Użytkownicy URL otrzymują arkusze dokumentacyjne w języku, który wybrali i mają możliwość podglądu odpowiedniego pliku wideo zależnie od ich ustawień językowych. Natomiast użytkownicy XML mogą znaleźć link do potrzebnego pliku wideo zależnie od języka katalogu.

3. Jaki format plików wideo posiada Icecat?

Nie, nie ma limitu w dodawaniu/linkowaniu contentu z arkuszami produktowymi. Jednakże, w naszej ofercie występują regulacje dotyczące pobrań (koszt pobrania za strukturę) dla specjalnych elementów takich jak wideo.

Wywiad marketingowy

1. Jak często dystrybuowane są raporty dotyczące orientacji kupna (pobrania)?

Raporty pobierania są automatycznie wysyłane pierwszego, każdego miesiąca. Raport zawiera dane z poprzedniego miesiąca. Jednakże, możliwe jest by otrzymywać tygodniowe i kwartalne raporty. W takich przypadku musisz poinformować swojego account managera.

2. Czy moi konkurenci także otrzymują dane liczbowe pobrań mojej marki?

Tak, z uwagii na dostępność możliwości oferowanych przez internet, Twoi konkurenci moga także otrzymać dane o produktach Twojej marki. Sprawdź sponsorujące marki by zobaczyć czy Twoi konkurenci współpracuja z Open Icecat. Jeśli tak, będą oni także mieli możliwość otrzymania danych o Twoich produktach.

3. Czy mogę przestrzec się przed otrzymywaniem raportów o mojej marce przez moich konkurentów?

Nie, Internet to otwarte medium.

4. Czy możliwe jest otrzymywanie raportów odpowiadających moim potrzebom?

Tak, proszę przedyskutować opcje z swoim Icecat Managerem.

5. Czy mogę otrzymać listę użytkowników korzystających z mojego contentu?

Tak, Icecat może dostarczyć raport biorący pod uwagę użytkowników pod względem marki/państwa/regionu.

Generowanie przekierowań (Hatch)

1. Dlaczego potrzebujemy Hatch?

Zawarte w linkach Open Icecat

2. Jaki koszt ponoszą partnerzy w kanale sprzedaży za korzystanie z Hatch?

Udział dla sprzedawców jest w 100% bezpłatny.

3. Czy możemy włączyć naszych partnerów biznesowych?

Tak, Hatch połączy partnerów na Państwa życzenie.

4. Dlaczego potrzebuje Hatch do uszeregowania ofert moich partnerów?

Ponieważ Hatch otrzymuje linki do produktów od tysięcy sprzedawców, umożliwiąjąc Twojemu portfolio ogólnoświatowy zasięg.

5. Czy możemy zarządzać sprzedawcami którzy są wyświetleni?

Tak, poprzez panel kontrolny możesz zarządzać partnerami na listach poszczególnych państw.