location redirect
Wybierz państwo:
Wybierz język:

Jednolita, standaryzowana i atrakcyjna treść

Większość stron ecommerce oferuje wyszukiwarki produktów, porówywarki produków i cen oraz doradztwo online, które ma na celu pomóc konsumentom i profesjonalnym kupcom wybrać produkty które odpowiadają ich potrzebom. Dzięki zstandaryzowanym opisom, dane mogą byc wykorzystywane jako kryteria wyszukiwania, umożliwiając tym samym przeprowadzanie analiz produktów. W odpowiedzi na stanowiącą wyzwanie standaryzację niezbędną do funkcjonowania stron ecommerce edytorzy i inżynierowie Icecat przetwarzają nieustandaryzowane dane o produktach w pełnie standardowe arkusze dokumentacyjne Open Icecat.

Na przykład: w "wysokości" producenci zazwyczaj podają jedynie liczby, a w katalogach Icecat podawana jest także jednostka (np. cm lub inches).

Niemożliwym jest by partnerzy w kanale sprzedaży online sami standaryzowali dane. Na dzień dzisiejszy, Icecat przetworzył nieustandaryzowanych opisów ponad 33339 marek. Repozytorium danych Icecat zawiera ponad milion sklasyfikowanych arkuszy produktowych.

Jakie są cele standaryzacji Icecat?
  • Identyfikacja produktów
  • Klasyfikacja produktów (np. korekcja nazw marek, odpowiednia kategoryzacja produktów)
  • Standaryzacja cech w danych (nazwy cech)
  • Precyzyjny content produktów
  • Zaawansowane możliwości wyszukiwania (cechy możliwe do wyszukiwania)
  • Standaryzacja danych produktów równoważne wartości funkcji
  • Normalizacja danych o produkcie Mapowanie poduktów i marek.
  • Wyszukiwarka Produktów Wyszukiwarka dla partnerów sprzedażowych.