location redirect
Choose country:
Choose language:

Full Icecat

Kompletné pokrytie vášho portfólia

Full Icecat obsahuje bohaté produktové informácie pre viac ako 34662 značiek v jednom štandardizovanom formáte, ktorý umožňuje jednoduchú kategorizáciu, filtrovanie, vyhľadávanie a porovnávanie produktov. Pôvodne neštandardizované produktové informácie sú prevedené do konzistentnej podoby, použiteľné v elektronických katalógoch a sú dodávané v štruktúrovanej podobe. Full Icecat garantuje vysoké pokrytie portfólia distribútorov a rýchle dodávanie presných, kompletných a mediálne bohatých informácií v mnohých kategóriách. Full Icecat sa vyznačuje vysokým pokrytím technologických produktov a podporuje viac jazykov než akýkoľvek iný zdroj produktových listov. Full Icecat znižuje náklady na produktové informácie, optimalizuje kvalitu produktového obsahu a zvyšuje konverzný pomer a kvalitu nákupného procesu medzi koncovými používateľmi.

Full Icecat ponúka veľmi flexibilný proces tvorby dát a možnosť expanzie do ďalších produktových segmentov s vysokými štandardmi kvality, lokálnymi mutáciami a konzistentnou štruktúrou.

Rich media of participating Open Icecat brands is also included in Full Icecat, but may be subject to permission. Icecat can be of help with collecting a a brand's rich media assets, as long as applicable licenses are provided by the brand owner.
  • Bohaté produktové informácie Profesionálne viacjazyčné produktové informácie s plne štandardizovanými rozsiahlymi špecifikáciami a ďalším multimediálnym obsahom.
  • Medzinárodné štandardy Podporované medzinárodné štandardy ako UNSPSC alebo GTIN (EAN/UPC) umožňujú veľmi jednoduchú integráciu medzinárodných katalógov.
  • Profesionálne vyhľadávanie, porovnávanie a filtrovanie Plne štandardizované vlastnosti a ich hodnoty umožňujú zákazníkom podrobne prehľadávať, presne filtrovať a porovnávať produkty medzi sebou.
  • Cross-selling (doplnky a alternatívy) Bohaté a logicky previazané informácie o ďalších produktoch umožňujú, aby zákazníci našli ďalšie doplnkové produkty.