logo
FacebookTwitterLinkedIn

Icecat demos

banner icon

Välkommen till Icecat demowebbplats. Denna webbplats innehåller korta produktvideor med avseende att demonstrera Icecat-tjänster. Dessa produktfilmer visas också på varje separat produktsida.

Logistiska data och rikt produktinnehållsflöde

Följande produkt demo ger inblick i:
  • Fördelningsflödet av rikt produktinnehåll och logistiska data (som lager, pris osv)
  • Icecats roll i kanalen
  • rollen av era återförsäljare

Exampel av ett Icecat datablad

Följande produktdemo visar alla (rika) innehållsegenskaper som kan ingå i en Icecat produkt data-blad.

Standardisering av data

Följande produktdemo förklarar varför dina partners föredrar standardiserade data genom Icecat istället av icke-standardiserade data som finns hos tillverkarna.

Flerspråkiga produktdata-ark

Följande produkt demo visar tillverkarna värdet av att tillhandahålla flerspråkiga produktblad, genom att delta i Open Icecat.

Korsförsäljning och Merförsäljning

Följande produktdemo visar Icecats möjligheter avseende automatisk kors- och merförsäljning av dina produkter på dina kanalpartners webbbutiker

Marknadsintelligens

Följande produktdemo visar några exempel på rapporterad marknadsintelligens, som deltagande tillverkare kan ta emot.

Hatch

Följande produktdemo visar Hatch tjänster: konvertera potientiella kunder till köpare.