location redirect
Choose country:
Choose language:
Välkommen till Icecat demowebbplats. Denna webbplats innehåller korta produktvideor med avseende att demonstrera Icecat-tjänster. Dessa produktfilmer visas också på varje separat produktsida.

Logistiska data och rikt produktinnehållsflöde

Följande produkt demo ger inblick i:
 • Fördelningsflödet av rikt produktinnehåll och logistiska data (som lager, pris osv)
 • Icecats roll i kanalen
 • rollen av era återförsäljare
 • Exampel av ett Icecat datablad

  Följande produktdemo visar alla (rika) innehållsegenskaper som kan ingå i en Icecat produkt data-blad.

  Standardisering av data

  Följande produktdemo förklarar varför dina partners föredrar standardiserade data genom Icecat istället av icke-standardiserade data som finns hos tillverkarna.

  Flerspråkiga produktdata-ark

  Följande produkt demo visar tillverkarna värdet av att tillhandahålla flerspråkiga produktblad, genom att delta i Open Icecat.

  Korsförsäljning och Merförsäljning

  Följande produktdemo visar Icecats möjligheter avseende automatisk kors- och merförsäljning av dina produkter på dina kanalpartners webbbutiker

  Marknadsintelligens

  Följande produktdemo visar några exempel på rapporterad marknadsintelligens, som deltagande tillverkare kan ta emot.

  Hatch

  Följande produktdemo visar Hatch tjänster: konvertera potientiella kunder till köpare.