Опровержение

Ограничена отговорност

Информацията, публикувана на страниците на Icecat.biz, е основана на източници, които се приемат за надеждни и сигурни, но въпреки това тя се предлага със статут „такава, каквато е” и не носи гаранции за вярност и пълнота. Публикуваната информация е чисто индикативна и може да бъде променяна по всяко време без предупреждение.

Никакви права не могат да бъдат предявявани въз основа на публикуваната информация. Icecat.biz отказва да носи каквато и да е отговорност относно публикуваното съдържанието на този сайт или тези сайтове. Icecat.biz не може да бъде държан отговорен за съдържанието на други сайтове, които не се управляват от Icecat.biz, но са свързани към Icecat.biz или може да се стигне до тях през Icecat.biz.

Вие като Потребител на информацията в Icecat.biz сте единствено отговорен за избора и употребата на тази информация. Не се дава право да трансферирате, копирате или да размножавате или разпространявате информацията от Icecat.biz. С използването на информацията се задължавате да следвате директивите на Icecat за употреба на информацията. Всички правни спорове се решават изключително от холандското законодателство.

Публикуваните данни на сайта за цени и наличност на продукти са на база начални принципи на Icecat.biz, който могат да не отговарят на личните ви или професионални такива. Това налага информацията да бъде ползвана само като индикативна и може да бъде променяна. Всеки посетител носи самостоятелна отговорност и приема всички рискове, които могат да възникнат при употребата на тази информация.

Ние използваме бисквитки, за да осигурим най-доброто преживяване в нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този уебсайт, ще предположим че наистина ви харесва.