Pravidla ochrany osobních údajů v Icecatu


Děkujeme, že jste navštívili naše webové stránky. Rádi bychom vás informovali o tom, jak používáme osobní údaje, která nám sdělíte prostřednictvím naší webové služby. Tato pravidla jsou popsána v angličtině a na následujících řádcích vám předkládáme jejich český překlad. V případě jakýchkoli nesrovnalostí platí anglická verze, český překlad je zde uveden pouze pro vaši orientaci. Prosím přečtěte si tato pravidla před tím, než začnete náš web používat a před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů. Použitím našeho webu pravidla popsaná v tomto dokumentu automaticky akceptujete. Tato pravidla mohou být dále rozšiřována, nicméně jakákoli změna bude publikována a bude se vztahovat na aktivity a informace postytované po jejím vydání, nikoli retrospektivně. Proto vám doporučujeme sledovat tato pravidla vždy, když vstoupíte na náš server, abyste si byli jisti, jak budou použity osobní informace, které nám poskytnete.

Poznámka: Pravidla nastavená v tomto dokumentu se vztahují jen na tento web. Pokud přejdete na jiné weby, prosím seznamte se jejich pravidly ochrany osbních údajů.

Sběr informací

Tím, že dojde k registraci do našeho katalogu nebo odeslání požadavku na kontakt nebo otázky prostřednictvím našeho webu, sbíráme osobní identifikovatelné informace, jako jsou jména, poštovní adresy, telefonní čísla atd., které nám naši návštěvníci nebo nebo registrovaní uživatelé dobrovolně poskytli.

Poskytování osobních informací

Můžeme poskytnout informace o vás našim zaměstnancům za účelem administrace jakéhokoli účtu, produktu nebo služby, které vám Icecat poskytuje. Vaše osobní informace neposkytneme žádné třetí straně, s výjimkou toho, kdy k tomu budeme zavázáni zákonem. Pokud porušíte naše obchodní podmínky (Terms and Conditions) nebo pravidla používání nebo pokud budeme povinni uvést nebo poskytnout vaše osobní data, abychom splnili svou zákonnou povinnost, může to vést k tomu, že poskytneme vaše osobní údaje příslušnému orgánu. To může zahrnovat taktéž výměnu informací s dalšími firmami a organizacemi za účelem ochrany před podvody a omezení finačních rizik. Jakékoli poskytnutí osobních informací bude striktně kontrolováno a uskutečněno v rámci současných zákonů Nizozemska. Můžete si být jisti, že posyktnuté informace jsou použity výhradně ke splnění vašich konkrétních požadavků, ledaže nám dáte povolení je použít jiným způsobem, například k tomu, abychom vás přidali (opt-in) na náš seznam emailových adres nebo k poskytnutí vašich osobních informací obchodnímu partnerovi, se kterým se chcete spojit.

Použití dat o provozu

Icecat uchovává údaje o aktivitě, včetně uživatelských statistik a preferencí uživatelů a další podobné údaje (“údaje o provozu”) pokaždé, když stáhnete produktový list nebo se zaregistrujete do našeho katalogu. Icecat může sdílet anonymní údaje o provozu s konkrétními partnery a dalšími firmami pomáhajícími nám při ochraně proti podvodům a jejich prošetřování.

Registrace IP

Vaše IP adresa může být naším systémem zaznamenána z důvodu ochrany a řízení obsahu a také pro vytváření a vyhodnocování dat o provozu.

Cookies

Cookies používáme výhradně k tomu, abychom si zapamatovali uživatelské preference během relace internetového prohlížeče na webových stránkách Icecatu, jako jsou – nikoli výlučně – nastavení jazyka a země. Osobní informace nejsou prostřednictvím cookies shromažďovány.

Bezpečnost dat

Vaše osobní identifikovatelné údaje jsou udržovány bezpečné. K těmto informacím mají přístup výhradně autorizovaní zaměstnanci. Veškeré emaily a elektronické zpravodaje Icecatu vám umožňují se odhlásit z dalších mailingů (opt-out).

Vymazání nebo změna osobních údajů

Můžete nás požádat o vymazání nebo úpravu svých osobních údajů, a to tak, že nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní informace pro otázky soukromí

Pokud máte jakékoli otázky, nesrovnalosti či podněty ohledně našich pravidel pro ochranu osobních údajů, můžete nám je zaslat prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře.

Vyhrazujeme si právo tato pravidla měnit. Jakákoli změna těchto pravidel bude uveřejněna.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.