Disclaimer

Forholdsregler

Informasjonen tilgjengelig på Icecat.biz er basert på kilder som kan regnes som troverdige, but Icecat.biz tilveiebringer denne informasjonen “som den er” og kan ikke garantere dens riktighet eller fullstendighet. Den tilgjengelige informasjonen er kun indikativ, og kan når som helst bli endret uten at leserne blir gjort oppmerksomme på dette.

Ingen rettigheter kan baseres på informasjonen som er tilgjengelig på Icecat.biz sine sider. Icecat.biz aksepterer ikke ansvar med hensyn til innholdet på disse sidemen inkludert dens egen publiserte informasjon. Icecat.biz kan ikke bli holdt ansvarlig for innholdet på siden som ikke er håndtert av Icecat.biz, men som er lenket til Icecat.biz eller som er lenket til fra Icecat.biz.

Du som bruker av informasjonen som er tilgjengelig på Icecat.biz har selv ansvar for valget og bruken av denne informasjonen. Du har ikke rett til å overføre, kopiere eller på annen måte mangfoldiggjøre eller distribuere informasjonen på Icecat.biz. Du er nødt til å følge rettningslinjene til Icecat.biz med hensyn til bruk av informasjonen. Kun nederlandsk lovgivning er gjeldende.

Med hensyn til informasjon om priser og lagerbeholdning på siden, følger Icecat.biz en rekke startspunkter, som ikke nødvendigvis er relevante for dine private eller forretningsomstendigheter. Derfor er informasjon om priser og lagerbeholdning kun veiledende og kan endres. Du er personlig ansvarlig for måten du bruker og anvender denne informasjonen.

As a user of Icecat.biz you will adhere to the Open Icecat Fair Use Policy.

Vi bruker cookies for å gi deg en optimal funksjonalitet på vår web-side. Om du fortsetter å bruke denne web-siden så går vi ut i fra at du aksepterer det.