Disclaimer

Disclaimer

Informationen som publiceras av Icecat.biz baseras på källor som kan betraktas som pålitliga, men Icecat.biz förser denna information “AS IS” och garanterar inte att den är korrekt eller komplett. Den publicerade informationen är endast riktgivande och kan, när som helst, utan tillkännagivande, ändras.

Inga rättigheter kan baseras på den publicerade informationen. Icecat.biz accepterar inte någon ansvarsskyldighet för innehållet på denna/dessa sidor, inklusive den publicerade informationen. Icecat.biz kan inte hållas ansvarig för innehållet på de sidor som inte förestås av Icecat.biz, men vilka är länkade till Icecat.biz, eller är länkade till från Icecat.biz.

Ni, som användare av Icecat.biz informationen, är uteslutande ansvarig för valet av och användandet av denna information. Ni är inte berättigad att överföra, kopiera eller på annat sätt distribuera Icecat.biz informationen. Ni är skyldig att följa de direktiv gällande användandet av informationen som getts av Icecat.biz. Uteslutande holländsk lag är tillämplig.

De utgångspunkter Icecat.biz hade gällande pris- och aktieinformation på webbsidan behöver inte nödvändigtvis vara relevanta för era privata omständigheter eller affärsomständigheter. Pris- och aktieinformationen är därför endast riktgivande och den kan förändras. Ni är personligen ansvarig för det sätt ni använder och tillämpar denna information.

As a user of Icecat.biz you will adhere to the Open Icecat Fair Use Policy.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.